บริการครูสอนภาษา

แบบคอร์ส

รายละเอียด
แบบเรียนตัวต่อตัว Private ครูเดินทางไปสอนถึงที่บ้านนักเรียน
หรือตามสถานที่นัดหมาย


อัตราค่าบริการ
แบบรายครั้ง 450 บาท/ชม. ( เรียนครั้งละ 2 ชม. )

บริการครูสอนภาษาไทย
สำหรับชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
Slider
แบบคอร์ส

รายละเอียด
แบบเรียนตัวต่อตัว Private ครูเดินทางไปสอนถึงที่บ้านนักเรียน
หรือตามสถานที่นัดหมาย


อัตราค่าบริการ
แบบรายครั้ง 400 บาท/ชม. ( เรียนครั้งละ 2 ชม. )

บริการจัดหาครู
สอนภาษาเกาหลี
Slider
แบบคอร์ส

รายละเอียด
แบบเรียนตัวต่อตัว Private ครูเดินทางไปสอนถึงที่บ้านนักเรียน
หรือตามสถานที่นัดหมาย


อัตราค่าบริการ
แบบรายครั้ง 450 บาท/ชม. ( เรียนครั้งละ 2 ชม. )

บริการจัดหาครู
สอนภาษาญี่ปุ่น
Slider
แบบคอร์ส

รายละเอียด
แบบเรียนตัวต่อตัว Private ครูเดินทางไปสอนถึงที่บ้านนักเรียน
หรือตามสถานที่นัดหมาย


อัตราค่าบริการ
แบบรายครั้ง 450 บาท/ชม. ( เรียนครั้งละ 2 ชม. )

บริการจัดหาครู
สอนภาษาจีน
Slider