บริการแปลภาษา

บริการแปลภาษา
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
Slider

อัตราค่าบริการดังนี้

  • 1 แผ่น A4 ขนาดตัวอักษรปกติ 16

  • แปลข้อมูลทั่วไป (500/แผ่น)

  • แปลเอกสารทางการ (1,000/แผ่น)

  • ข้อมูลมีคำศัพท์เฉพาะสายอาชีพ (1,500/แผ่น)

  • แปลหนังสือ (ราคาตามตกลง)

รายละเอียดการบริการ

  • ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลการแปลได้ที่ tidabell@gmail.com

  • ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 2 วัน (ลูกค้าสามารถระบุวันได้)

  • ยินดีแปลเป็นตัวอย่างให้ฟรี ( สำหรับงานแปลที่มีเนื้อหาเยอะ )